Vad är tillgänglighet och vad ställs det för krav? Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet Det här gör Myndigheten för delaktighet Vi är ett kunskapsnav 

6836

Många myndigheter har webbplatser som är bara delvis översatta till svenska och kvaliteten på språket varierar stort, säger 

Förordning (2014:135). Webbtjänsten Namntjänsts tillgänglighet. I denna tillgänglighetsbeskrivning redogörs det för hur man i webbtjänsten Namntjänst följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. Myndigheten för delaktighets webbplats www.mfd.se/publikationer.

Myndigheten för tillgänglighet

  1. Lober i hjärnan
  2. Minskad arbetstid pension
  3. Veterinär tranås
  4. Psykiatriska akutmottagningen
  5. Thomas lundahl malmö
  6. Marknad london lördag
  7. Disc personlighetstest gratis
  8. Utbrändhet varningstecken

Aktiv involvering 5. Systematiskt arbetsmiljöarbete 6. Tillgänglig rekrytering 7. Tillgänglighet i upphandling Tillgänglig information och kommunikation 8. Digital tillgänglighet för dig som privatperson Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Här kan du som användare läsa om hur du påtalar brister för en aktör som du anser inte lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

På torsdag den 18 mars kl 8.30-10 gör vi uppdateringar i Legimus. Då kommer det inte vara möjligt att logga in eller ladda böcker på Legimus.se, webbspelaren kommer inte vara tillgänglig och böcker i appen Legimus fungerar bara i offline-läge.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för Vägledningen för webbutveckling - webbriktlinjer.se, som ger rekommendationer för hur offentlig sektor ska arbeta med webben generellt. Vad gäller tillgänglighet pekar webbriktlinjerna på WCAG. Webbriktlinjer.se, öppnas i nytt fönster. Riktlinjer för tillgänglighet i

Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning har regeringens uppdrag att verka samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Titel: Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet. Se hela listan på riksdagen.se Pedagogiskt stöd och tillgänglighet - Myndigheten för yrkeshögskolan Pedagogiskt stöd och tillgänglighet Du som är utbildningsanordnare av konst- och kulturutbildning kan ansöka om extra statsbidrag för pedagogiska stödinsatser till studerande som har en funktionsnedsättning.

Myndigheten för tillgänglighet

Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i 

Myndigheten för tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram verktyget Fokus delaktighet för att underlätta arbetet med tillgänglighet och full delaktighet för  Riksdagen är inte en myndighet då det är en beslutande förvaltning. Förvaltningsmyndigheterna omfattar resterande myndigheter i Sverige och dessa brukar ofta  29 nov 2015 På agendan stod hur man som ägare av IT-system kan förbereda sitt system att uppnå hög tillgänglighet med hjälp av lasttester. Förbered  18 dec 2018 Omdebatterad myndighet läggs ner efter knappt ett år.

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet. Intyg tillgänglighet.
Högkonjunktur betyder

Vissa krav berör även andra aktörer Digital tillgänglighet.

Den här informationen är till för att hjälpa dig att hitta det kontaktsätt som passar dig bäst. Du kan kontakta oss via brev eller annan post. Du kan ringa, skicka e-post eller hitta vår besöksadress.
Lunch kalmar söndag

Myndigheten för tillgänglighet skolans uppdrag och konflikthantering
återkalla fullmakt blankett
vinterdäck krav lastbil
bjornson oil
offertmall hantverkare
scb arbetskostnadsindex aki
world animal protection seriöst

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. De har till exempel tips och förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp i en myndighet, en region, en kommun eller en organisation.

genom sms-med­delanden, har ännu inte ansetts vara så etablerade att det har funnits anledning att föra in dem i för­valt­nings­lagens service­regler ( prop. 2002/03:62 s.


Enhetschef engelska översättning
gamla svenska namn

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel.

genom sms-med­delanden, har ännu inte ansetts vara så etablerade att det har funnits anledning att föra in dem i för­valt­nings­lagens service­regler ( prop. 2002/03:62 s. 11 ). Myndigheten för arbetsmiljökunskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.