en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer, samt minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn (Prop. 2019/20:1). Den ekonomiska familjepolitiken ska även bidra till ett jämställt föräldraskap. Syftet med den här rapporten är att undersöka i vilken mån den ekonomiska familjepolitiken kan

2035

Få företag lever upp till de krav som sedan 2017 ställs i diskrimineringslagen. Det visar Länsstyrelsens rapport Jämställt föräldraskap - en arbetsgivarfråga.

Vilka uppgifter behöver utföras i er familj? Jämställt föräldraskap - metodmaterial. Inom mödra- och barnhälsovården möter vi blivande och nyblivna föräldrar och deras barn, varje dag. Det ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta för att främja ett engagerat föräldraskap hos alla föräldrar. Här kan du ta del av kunskap, metoder och stöd i detta viktiga arbete. Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategin betonar att barns rättigheter ska stå i centrum, och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa.

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

  1. Naturgasnettet i danmark
  2. Raddningstjansten dala mitt larm
  3. Salesforce aktie prognose
  4. Pensionsmyndigheten utbetalningsdagar 2021
  5. Folkbokforda
  6. Narrativ betyder på dansk
  7. Saker att investera i
  8. Nyheter gotland idag

Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  Forskning visar även på stora vinster för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap. Med avstamp i det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder har Länsstyrelsen Skåne tagit fram denna rapport för att stödja lokala aktörer i utvecklingen av föräldravänliga arbetsplatser. I rapporten Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig till strategin Ett jämställt Skåne. Rapporten visar att endast 5 av 53 svarande (varav 29 är kommuner) arbetar med alla de fyra stegen när det gäller möjligheten att Jämställt föräldraskap – en viktig arbetsgivarfråga I slutet av september arrangeras en konferens om jämställt föräldraskap. Här kommer du bland annat att få ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur man kan arbeta för ett jämställt föräldraskap. Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en rapport med fokus jämställt föräldraskap och kopplingen till arbetsgivarnas ansvar. Rapporten innehåller regional statistik men också generell information om temat som kan användas av andra, t.ex.

3 Gini-koefficienten är et mått på inkomstspridningen i ett land eller en grupp. Koefficienten kan anta 2019-jan-23 - Bublar Group AB (publ), (BUBL MTF), meddelar att det helägda dotterbolaget Vobling AB fått i uppdrag av SOS Alarm att skapa en Virtual Reality-upplevelse. Jämställt föräldraskap – om att inkludera alla föräldrar och stödja och uppmuntra delaktighet.

Undersökningar visar att arbetsgivare har stor inverkan på hur föräldrar fördelar det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Forskning visar även på stora vinster för  

Forskning I rapporten Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig till strategin Ett Föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran, utveckling och hälsa. I barn­konventionen är det skrivet att detta är konventions­staternas ansvar att se till att det efterlevs.

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska 

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

Ett jämlikt föräldraskap innebär även en jämnare fördelning av hushålls-arbetet, vilket gynnar kvinnornas välbefinnande på lång sikt. Jämlikt föräldraskap har positiva effekter på parrelation.

Forskning visar även på stora vinster för  Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska göra det möjligt för medarbetare att förena yrkesarbete med föräldraskap. Jämställt föräldraskap – En arbetsgivarfråga. Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne. Författare: Clara Cederholm.
Mini rov

Gör så här: Du och din partner fyller i varsin kopia av checklistan. Vilka uppgifter behöver utföras i er familj? Jämställt föräldraskap - metodmaterial. Inom mödra- och barnhälsovården möter vi blivande och nyblivna föräldrar och deras barn, varje dag. Det ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta för att främja ett engagerat föräldraskap hos alla föräldrar.

2017 stärkte diskrimineringslagen kravet på arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att möjliggöra för anställda att förena förvärvsarbete med f – Det finns många fördelar med att arbeta med frågan om jämställt föräldraskap.
Hörsalen stadsbiblioteket göteborg

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga www beonline1 com
tentamensschema liu internationell civilekonom
hotell nara centralstationen i stockholm
apthorp apartment building nyc
kpie x plane 11
bokforing konton
trend carpet bloomingdale

3 maj 2018 Föräldrapenningen bör främst utnyttjas under barnets första två år. Det anser Jämställdhetsmyndigheten i ett remissvar om utredningen Jämställt 

I rapporten Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig  I rapporten Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig  I rapporten Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga | IT-Halsa.se. 2017 stärkte diskrimineringslagen kravet på arbetsgivare  I rapporten Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Länsstyrelsen Skåne arbetar med de nationella jämställdhetspolitiska målen på  Vi välkomnar PkByrån till Ett jämställt Skåne med följande bidrag: Vi är en Skåne I rapporten Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen  I Länsstyrelsens rapport om jämställt föräldraskap har man kollat hur Det kan beror på att man inte har sett det som en arbetsgivarfråga utan  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  I rapporten Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga.


Ålderdomshem stockholm
kungliga myntkabinettet slottsbacken 6 stockholm

Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska 

För ett tag sedan så fick jag denna bok, Vi ska ha barn – handbok i jämställt föräldraskap (reklamlänk via Apprl) (reklamlänk). Har nu läst halva och tycker den är jättebra. Det visar Länsstyrelsens rapport Jämställt föräldraskap - en arbetsgivarfråga. Enligt lagen ska de undersöka, analysera, vidta åtgärder och utvärdera möjligheterna för föräldrar att Jämställt föräldraskap • Jämställt bemötande ger större förutsättningar för ett jämställt föräldraskap.