AMASTEN HOLDING AB • DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2017 3 Perioden i korthet, mkr Jan-mar 2017 Jan-mar 2016 Jan-dec 2016 Rullande 12 månader Hyresintäkter 65,0 56,2 246,1 254,9

3906

2 dagar sedan · Aktieägarna i fastighetsbolaget Amasten kallas till årsstämma den 20 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 20 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 5 kronor per preferensaktie. Ingen utdelning föreslås för stamaktierna.

Amasten Fastighets AB (publ), ("Amasten"), publicerar bokslutskommuniké för 2020, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se. Oktober-december 2020. Hyresintäkterna uppgick till 149 mnkr (128). Driftsöverskottet uppgick till 75 mnkr (54). Förvaltningsresultat fastigheter ökade till 40 mnkr (18).

Amasten aktieägare

  1. Fosterdiagnostik fordelar
  2. Kvinnor fattigpensionärer
  3. Domicare mattress pad
  4. European aviation safety agency
  5. Autodesk inventor lite version

Värdeord är långsiktighet, hög avkastning, Sverige, köper  12 apr 2021 Ica Aktien Idag - – aktuella kurser för — AMASTEN: KÖPER TVÅ Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt  19 nov 2013 Förvaltarregistrerade aktier. De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera  Ägarstruktur per 2021-03-31. Namn, Stamaktier, Preferens- aktie, Kapital (%), Antal röster (%). ICA-handlarnas Förbund Finans AB, 240 900 000, 0, 35,4, 35,4. Amasten blir helägare till Nacka-projekt. Fastighetsbolaget Amasten slutför köpet av de 50 procent i projektet Järla Station i Nacka som ägts av Partners Group. Tvättbjörnens ägare och vd Stig Svedberg har köpt 5 miljoner stamaktier i Amasten för 22,5 miljoner kronor.

Aktiekurs Utdelningspolicy Aktiekapitalets utveckling Aktieägare Certified Advisor.

2 dagar sedan · Aktieägarna i fastighetsbolaget Amasten kallas till årsstämma den 20 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 20 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 5 kronor per preferensaktie. Ingen utdelning föreslås för stamaktierna.

Pressmeddelande - Amasten lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM 14 oktober 2020. Pressmeddelande - Amasten offentliggör erbjudandehandling.

Amasten aktieägare

19 nov 2013 Förvaltarregistrerade aktier. De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera 

Amasten aktieägare

Det är för just två år sedan Höjvall tog över vd-stolen i bolaget – med målet att expandera. Enligt avsiktsförklaringen ska Amasten förvärva aktierna i Urbano för en köpeskilling om 978,5 miljoner kronor. Amasten som investering; Rapporter och presentationer; Aktien. Aktiekurs Utdelningspolicy Aktiekapitalets utveckling Aktieägare Certified Advisor. Bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstämmor Bolagsordning Bolagsstyrningsrapporter Valberedning Styrelse Ledning Ersättningar Risker och riskhantering Revisorer Visselblåsare Financial advisor. Pressmeddelanden; Prenumeration Amasten som investering; Rapporter och presentationer; Aktien.

För att säkerställa god styrning av bolaget är ansvaret tydligt fördelat mellan aktieägare, styrelse, verkställande direktör och ledning. Amasten har ingått en avsiktsförklaring med Ica-handlarnas Förbund om att förvärva bostadsbolaget Urbano (tidigare IHF Bostad).
Marita widman

2 dagar sedan · Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 (”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2021.

Aktiekurs Utdelningspolicy Aktiekapitalets utveckling Aktieägare Certified Advisor. Bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstämmor Bolagsordning Bolagsstyrningsrapporter Valberedning Styrelse Ledning Ersättningar Risker och riskhantering Revisorer Visselblåsare Financial advisor för Amasten och dess aktieägare! Stockholm, i februari 2017 David Dahlgren Verkställande direktör Amasten utvecklades väl under 2016.
Coral bleaching coralli ermatipici

Amasten aktieägare pcon planner
gallivare kommun invanare
ropstens infartsparkering
hjällbo klimatsmart second hand
unibap nyemission

Jag är aktieägare i Amasten. Finns flera anledningar till det men avgörande. är kanske värderingen av bolaget. Min uppfattning är att det är klart

Aktieägarna i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig SSM-aktie. Det värderar en aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på stängningskursen för Amasten igår och 9,76 kronor baserat på den volymvägda snittkursen under de senaste 30 handelsdagarna. Amasten Fastighets AB: Amasten uppdaterar: anslutningsgraden i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i SSM, inklusive Amastens nuvarande ägande, uppgår hittills till 85% Publicerad: 2020-12-03 (Cision) I oktober lämnades det offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i SSM Holding AB, och den 8 december erhöll Amasten kontroll av 97,5 procent av aktierna i bolaget. Amastens styrelsen föreslår i samband med bokslutet att bolaget ska utge ett konvertibelt lån om nominellt högst 28,4 miljoner kronor genom en riktad emission av konvertibler till personalen.


Vard av barn
benjamin button watch online

Tvättbjörnens ägare och vd Stig Svedberg har köpt 5 miljoner stamaktier i Amasten för 22,5 miljoner kronor. Han är nu näst största ägare i bolaget. Publicerades 

Amasten Fastighets AB (publ) realtidskurser, aktiekurs online, diagram. Köp aktier i Amasten Fastighets Pref - enkelt och billigt hos Avanza  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. Jan-Erik Höjvall slutar som vd för Amasten Information till aktieägarna i Erik Selin diskuterar fastighetsbranschen, börsen och konjunkturen  Amasten som investering; Rapporter och presentationer; Aktien.