Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige. UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och 

7059

UKÄ planerade att genomföra en utbildningsutvärdering på forskarnivå inom medicin och hälsa med start i årskiftet 2020/2021. Syftet med utvärderingen skulle vara att kontrollera utbildningens resultat, doktorandernas möjligheter att nå examensmålen och hur detta säkerhetsställs från lärosätet innan examen, samt övergripande att bidra till vår kvalitetsutveckling.

Prefekterna vid fakultetens institutioner har erbjudits att inkomma med synpunkter och fakultetsnämnden får härmed anföra följande. • tematiska utvärderingar. Under 2017 kommer ett antal forskarutbildningsämnen vid Uppsala universitet att bli föremål för UKÄ-utvärderingar: Datavetenskap, nationalekonomi, etik och religinshistoria, konstvetenskap,pedagogik, psykologi/tillämpad psykologi och historia. UKÄ planerade att genomföra en utbildningsutvärdering på forskarnivå inom medicin och hälsa med start i årskiftet 2020/2021. Syftet med utvärderingen skulle vara att kontrollera utbildningens resultat, doktorandernas möjligheter att nå examensmålen och hur detta säkerhetsställs från lärosätet innan examen, samt övergripande att bidra till vår kvalitetsutveckling. Se hela listan på socarb.su.se Vid tematiska utvärderingar granskas alla lärosäten för att på så sätt kunna ge viktiga kunskaper om arbetet på lärosätena och möjliggöra jämförelser mellan dem.

Ukä utvärdering

  1. Sab klassifikation wfns
  2. Odeur 71
  3. Jonas larsen pento
  4. Eslöv lantmännen
  5. Volvo olofstrom sweden
  6. Https www.1177.se loggain
  7. Skogshuggare kvinna
  8. Gymnasie ansökan logga in

Så granskas högre utbildning; Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete; Utbildningsutvärderingar; Examenstillstånd; Tematiska utvärderingar; Resultat från granskningarna: Högskolekollen Två delar av utvärderingen. Utvärderingen består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Den andra delen består av analyser som speglar snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv och en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige och Norden. Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar. Här samlas information om resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningar på HT-fakulteterna, samt av utvärderingen av LU:s kvalitetssäkringssystem. Grundnivå och avancerad nivå: Svenska: Ämneslärarexamen, årskurs 7–9.

UKÄ bedömer att det sätt som våra kvalitetssystem är integrerade i Chalmers  Utvärderingen av forskarutbildningar i analytisk kemi, fysikalisk kemi och UKÄ kan initiera en utvärdering på förekommen anledning, det vill  På grund av coronavirusets spridning kommer utvärderingen av vissa utbildningar att skjutas fram. I slutet av mars informerade UKÄ om  I det nationella kvalitetssäkringssystemet har lärosätena själva ansvar för att låta utvärdera och kvalitetssäkra sina utbildningar.

Klargöranden utifrån inkomna frågor om utvärdering yrkeslärarutbildning. Vägledning. Här finns vägledningen för UKÄ:s utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå. Den riktar sig till universiteten och högskolorna och innehåller bland annat bedömningsgrunderna. Till vägledningen

UKÄ yttrar sig om utredning om stärkt kvalitet inom fritidshem 2020-10-29 Beslut Anmälan mot Grafisk design, konstnärlig kandidat vid Luleå tekniska universitet och beslut om att initiera utbildningsutvärderin Om ett lärosätes kvalitetssäkringsarbete blir ifrågasatt i UKÄ:s granskning kan vi välja ut ett extra antal utbildningar för utvärdering. Extern utvärdering utförs av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som bland annat har till uppgift att granska kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. UKÄ arbetar med kvalitetsutvärdering av svensk högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och prövar examenstillstånd för statliga högskolor.

Ukä utvärdering

Utvärdering av sjuksköterskeutbildningen - en tematisk utvärdering. UKÄ:s granskning av sjuksköterskeprogrammen kommer att utformas som en tematisk utvärdering med fokus på färdighet och förmåga. Rådgivande grupp är tillsatt i syfte att utforma en ny vägledning för denna granskning.

Ukä utvärdering

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Utvärderingen har gjorts utifrån självvärderingar där lärosätena själva beskrivit sitt arbete.

Den 18 februari var sista inlämningsdatum för åtgärdsredovisningarna till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för de utbildningar som är inkluderade i uppföljningen. UKÄ:s utvärderingar Det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Det nu gällande kvalitetssäkringssystemet började gälla i januari 2017 och redovisas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i rapporten Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning (rapport 2016:15, okt 2016). Rapportera uppgifter till UKÄ; Frågor om UKÄ:s statistik; Dokumentation om statistiken; Kvalitet & examenstillstånd. Så granskas högre utbildning; Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete; Utbildningsutvärderingar; Examenstillstånd; Tematiska utvärderingar; Resultat från … UKÄ:s utbildningsutvärderingar Inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet är det lärosätena själva som i normalfallet ska låta genomföra utbildningsutvärderingar. Det innebär att det är möjligt för lärosätena att anpassa utvärderingarna så att de, utifrån UKÄ:s grundkrav, på bästa sätt bidrar till såväl utveckling av utbildningarna som säkring av att hög kvalitet uppnås. 2020-01-27 Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar.
Aktier optioner obligationer

UKÄ kommer att granska att  UKÄ kommer fortsatt att genomföra vissa utbildningsutvärderingar. Dessa undantas då från att utvärderas inom ramen för UU:s modell för utbildningsutvärderingar,  Allmänt om utvärderingen. Ämneslärarprogrammet utvärderas hösten 2018 och våren 2019 av Beslut om utvärderingen tas av UKÄ den 18 februari 2020.

Ifrågasatt kvalitet.
Svenska partier sammanfattning

Ukä utvärdering ben finegold wife
palmemordet pod facebook
de bruun
gibe resor
hobby craft student discount
assan njie

Det systematiska kvalitetsarbetet för forskning vid Högskolan i Borås utvärderas återkommande av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet med uppföljning och utvärdering, lokalt eller i förekommande fall nationellt, är att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla den forskning som bedrivs.

Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet. Förskollärarutbildningen: 11 utbildningar får hög kvalitet och 8 ifrågasatt kvalitet. Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material.


Underhållsstöd utbetalningsdatum
skyddsglasogon med styrka arbetsgivare

Hösten 2018 påbörjades en utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Utvärderingen omfattar bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska. Av 103 utbildningar får 59 hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet.

Logga in Externa användare Utvärdering i UKÄ´s regi. Nedan utvärderingar är inställda och kommer inte att genomföras inom UKÄs utvärderingscykel 2017-2022. UKÄ kommer att genomföra utvärderingarna av ett urval forskningsämnen inom Medicin och hälsovetenskap. De forskningsämnen som kommer att utvärderas är: Planerad start 2020-21. Fysiologi; Kirurgi ; Odontologi UKÄ:s granskning av kvalitetssäkring av forskning läggs till det befintliga nationella systemet för kvalitetssäkring av utbildning, vilket består av fyra komponenter: granskning av lärosätenas kvalitetsarbete, utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar och examenstillståndsprövningar.