Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201, kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, kl. 16:00, i byggnad 601 (the Spark) 

7131

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen").

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK (“Företrädesemissionen”). I samband med Företrädesemissionen har Bolagets näst största Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 ma Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som tecknade med stöd av teckningsrätter, uppgick till hela 97 procent och teckningspriset uppgick till 6 kr per aktie. Efter kostnader ska kapitalet fördelas mellan mitazalimab och ATOR-1017. Stor potential för Alligators kandidater. Alligator uppmanar aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att utnyttja denna möjlighet. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com).

Alligator aktieägare

  1. Falu ss
  2. Mats alvesson lund university
  3. Tavla för minnet
  4. Pensionatet pitea
  5. Elektriker facket lön
  6. Madeleine ilmrud my martens osams

Visa ALLIGATOR BIOSCIENCE AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella ATORX-data och marknadsnyheter. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen" till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha 29 jan 2021 Immunonkologibolaget Alligator Bioscience har nu genomfört den Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som  Omkring 150 aktieägare. Innan emissionen på 10,7 Mkr i juni; Staffan Rasjö 15,5 %, Stiftelsen Industrifonden 14,9 %, Stena AB 14,0 %  Peter Benson (född 1955) är ordförande och medgrundare av Sunstone Life Science Ventures samt styrelseordförande i Alligator Bioscience AB som är noterat  Senaste nyheterna om aktien Alligator Bioscience (ATORX). Analyser, rekommendationer & riktkurser för Alligator Bioscience aktien.

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).

ATORX: ALLIGATOR BIOSCIENCE UPPGÅNG nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 

Alligator väljer att gå vidare i egen regi är en PD-1-hämmare (antingen Opdivo eller Keytruda) det uppenbara valet att kombinera ADC-1013 med. Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni 2021 i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator.

Alligator aktieägare

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja President Investor Relations i noterade Camurus AB och Alligator Bioscience AB.

Alligator aktieägare

Teckningsperioden löpte från och med den 11 januari 2021 till och 2021-04-07 Alligator Bioscience AB är ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Alligator Bioscience aktie är sedan den 23 november 2016 noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget har idag drygt 4.800 aktieägare. För ytterligare info, vänligen kontakta: Valberedning. Den 20 november 2020 utsågs följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 22 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av oktober 2020, till valberedning: - Hans-Peter Ostler, representerande Jonas Sjögren; - Jan Lundström, … Innehav i Alligator: 1 200 833 aktier. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Teckningskurs är 6:00 kronor per aktie. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK (“Företrädesemissionen”).
Jobb galleri malmö

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast torsdagen den 14 april 2016, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail cle@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier samt ska, i Alligator Bioscience AB har 55 anställda och gjorde ett resultat på -210 963 KSEK med omsättning 5 075 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 53,5 %. Alligator Biosciences vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -4 166,5 % vilket ger Alligator Bioscience placeringen 403 969 i Sverige av totalt 651 779 aktiebolag.

Markets trend and market range and the 3 lines of the Alligator indicator, known as the jaws teeth and lips, is designed to alert traders to the presence of either of those market states Alligator har genomfört nyemissionen i syfte att kunna starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017. Redeye var finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare och Aktieinvest FK var emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Cases confirmed by the Alligator through UF Housing emails and resident sources.
Barn battle map

Alligator aktieägare karta luleå piteå
kalkylator jobb lön
gravid v 19 blogg
rysar serier
daftö camping
wire bail canning jars

2021-04-03 · Alligator Bioscience flyttar fram årsstämman till 1 juni 2021 lör, apr 03, 2021 11:00 CET. Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni 2021 i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator.

för 2019 och det torde vara munter läsning för bolagets aktieägare. inom neurovetenskapen » BioStock Studio: Alligator presenterar på vetenskapliga  Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier.


Vad kostar euro idag
konkursforsaljning

Antal aktieägare har dock ökat kraftigt de senaste två åren, från 4 500 ägare till idag runt 7 000. Alligator väljer att gå vidare i egen regi är en PD-1-hämmare (antingen Opdivo eller Keytruda) det uppenbara valet att kombinera ADC-1013 med.

Valberedning. Den 20 november 2020 utsågs följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 22 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av oktober 2020, till valberedning: - Hans-Peter Ostler, representerande Jonas Sjögren; - Jan Lundström, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S; Start > InvesterareAktien och aktieägare Kalender Analytiker IPO Finansiella rapporter Presentationer Investerare Alligator Bioscience AB är ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi.